Zapraszamy do „Poradni opiekunów rodzinnych u Helclów”

Opiekunie, jesteś mieszkańcem Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie? Potrzebujesz fachowej porady, jak troszczyć się o bliską Ci osobę chorą lub seniora? Potrzebujesz wsparcia psychologicznego lub prawnego?

Wspólnie z Domem Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie zapraszamy Cię serdecznie do wzięcia udziału w projekcie „Poradnia opiekunów rodzinnych u Helclów”. Poradnia daje każdemu opiekunowi, zamieszkałemu w Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie, możliwość udziału w warsztatach poświęconych opiece i pielęgnacji osoby chorej lub starszej, a także bezpłatną pomoc i wsparcie specjalistów i ekspertów, zaangażowanych w pracę z osobami chorymi i seniorami.

Spotkania odbywać się będą w wybrane środy 2019 roku o godzinie 16.00 w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2 (Nowy Pawilon).

Podczas spotkań poruszać będziemy takie tematy jak:
• pielęgnacja osoby starszej;
• rehabilitacja osoby starszej lub chorej;
• pierwsza pomoc dla osób starszych;
• pomoc prawna dla opiekunów;
• wsparcie psychologiczne dla opiekunów.
W ramach poradni można również odbyć indywidualną rozmowę z doradcą, a także uzyskać wsparcie w zakresie opieki i pielęgnacji.

Dokładne informacje i harmonogram spotkań publikować będziemy na początku każdego miesiąca na naszej stronie www.akademiaopiekunow.pl, a także pod adresem www.dpshelclow.pl.
Więcej informacji można również uzyskać pod numerem telefonu 12 634 42 55 wew. 195.

Projekt realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2018
Realizatorem projektu jest Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie we współpracy z Akademią Opiekunów

dps helclów logotyp