Koronawirus – jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i bliskich?

Sytuacja związana z koronawirusem może budzić niepokój. Przygotowaliśmy ważne instrukcje postępowania i porady, jak w tym szczególnym czasie skutecznie zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich, zwłaszcza osób starszych. Zastosowanie się do proponowanych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego pomoże czuć się bezpieczniej!  

Zdrowie i bezpieczeństwo stanowią najwyższą wartośćnie tylko w obliczu możliwości zarażenia się wirusem. Niestety, w obecnej sytuacji dochodzą do nas różnego rodzaju informacje, które niejednokrotnie mogą wzbudzać panikę, co z kolei odsuwa naszą uwagę od najważniejszych w tym czasie aspektów prewencyjnych.  

Informacje zawarte w niniejszym artykule przygotowaliśmy w oparciu o oficjalne wytyczne Światowej Organizacji ZdrowiaMinisterstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To ważne, by w sytuacji chaosu komunikacyjnego, z którym niestety zaczynamy mieć do czynienia, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł. Nasze opracowanie powinno pomóc w odpowiedniej ocenie obecnej sytuacji i zachęcić do jeszcze większej czujności oraz dbałości w zakresie zachowanizasad higieny. Zapraszamy do uważnej lektury!  

Czym jest koronawirus?

SARS-CoV2 to określenie nowego koronawirusa, zidentyfikowanego w styczniu 2020 r. w chińskim mieście Wuhan, w prowincji Hubei. Wirus ten wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Koronawirus należy do rodziny wirusów RNA rozpoznanych już w latach 60-tych XX wieku, a jego nazwa wiąże się z charakterystycznym wyglądem, który odkrywcom skojarzył się z koroną. W XXI wieku pojawiły się nowe koronawirusy, prawdopodobnie w wyniku mutacji wirusów zwierzęcych. Obecnie mamy do czynienia z trzecim nowym koronawirusem.

Co to jest nowy koronawirus SARS-CoV2?

Nowy wirus zaczął się rozprzestrzeniać w listopadzie 2019 roku w Chinach. Funkcjonuje pod nazwą SARS-CoV2. Wirus ten wnika do komórek organizmu ludzkiego bez pośrednictwa zwierząt. Przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia nazwa choroby, którą wywołuje wirus, to COVID-19.

Drogi zakażenia

Koronawirus jest infekcją przenoszoną głównie drogą kropelkową, tak samo jak grypa i inne tzw. infekcje wirusowe. Wirus znajduje się w rozprzestrzeniających się kropelkach, które powstają podczas kaszlu czy kichania. Pośrednio do zakażenia może dojść poprzez dotykanie powierzchni, na których wydzielina z nosa czy gardła mogła się wcześniej osadzić, dlatego tak ważna jest odpowiednia higiena dłoni. „Okres inkubacji”, czyli czas między dostaniem się wirusa do organizmu człowieka, a ewentualnym wystąpieniem pierwszych objawów, szacuje się między 1 a 14 dni, najczęściej jest to jednak około 5 dni. Wiele zarażonych wirusem osób przechodzi całą infekcję bezobjawowo.

Objawy

Objawy COVID-19 są podobne do grypy – ogólne osłabienie, gorączka i ból mięśni oraz suchy kaszel. Niektórzy chorzy mogą mieć również inne nieswoiste dolegliwości, takie jak katar czy biegunkę. Objawy te są zwykle łagodne i narastają stopniowo. W 80% przypadków zakażenie przebiega łagodnie, bez nasilenia objawów. Ciężką postać choroby obserwuje się głownie u osób z niedoborami odporności i chorobami przewlekłymi, takimi jak astma oskrzelowa, zaawansowana cukrzyca czy POChP.

[wg danych Polskiej Akademii Nauk]

Profilaktyka na co dzień – jak się chronić?

 • Myj często dłonie z użyciem mydła i ciepłej wody (po powrocie do domu, przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety, po kaszlnięciu i kichnięciu, po kontakcie z chorym i ze zwierzętami) przez min. 20 sekund
 • Odkażaj dłonie preparatami na bazie alkoholu (dokładne wtarcie w powierzchnię całej dłoni, aż do całkowitego wyschnięcia)
 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust
 • Zakrywaj nos i usta podczas kaszlu i kichania, najlepiej chusteczką (zużytą chusteczkę natychmiast wyrzuć – do zamkniętego kosza na śmieci lub woreczka)
 • Wietrz regularnie pomieszczenia
 • Unikaj dużych zbiorowisk i imprez masowych
 • Podczas podróży zwróć szczególną uwagę na dbałość o higienę dłoni, zwłaszcza podczas spożywania posiłku – jeśli to możliwe, dokładnie umyj dłonie lub je zdezynfekuj

Opiekunowie, podopieczni, członkowie rodziny i inne osoby przebywające w domu mogą czuć się bezpiecznie pod warunkiem zachowania przedstawionych zasad higieny i środków bezpieczeństwa. W sytuacji, gdy opuszczanie domu podopiecznego nie jest konieczne, najlepiej pozostać na miejscu.

Co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia?

Jeżeli:

 • mieliśmy kontakt z osobą zainfekowaną
 • istnieją wyraźne wskazania, że ktoś z naszego otoczenia może być zakażony
 • znajdowaliśmy się w strefie ryzyka, gdzie przebywało więcej zarażonych lub potencjalnie zarażonych
 • w ciągu 14 dni zauważamy opisane w artykule symptomy

Należy zachować spokój i zastosować niezbędne środki ostrożności, a następnie skonsultować się ze służbami medycznymi i postępować zgodnie z ich wskazówkami.

Ważny kontakt!

Infolinia NFZ: 800 190 590

Specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dostępna w zakresie pytań w sytuacji podejrzenia koronawirusem

Jeśli opiekuję się osobą starszą, to ryzyko, że się zarażę jest wyższe?

Nie ma powodów, by pracę czy też tymczasową rolę opiekuna domowego traktować w kategoriach podwyższonego ryzyka. Jeżeli wszyscy domownicy przestrzegają zasad higieny i zalecanych środków ostrożności, ryzyko infekcji znacząco się obniża – choćby ze względu na bardzo ograniczony kontakt opiekuna z innymi ludźmi i przedmiotami. W porównaniu z innymi zawodami i czynnościami, które wykonujemy na co dzień, gdzie kontakt z drugim człowiekiem (klientami, pacjentami, petentami) jest częsty i bezpośredni, przez co ryzyko zakażenia zwiększa się, można stwierdzić, że rola opiekuna osoby starszej w środowisku domowym należy do grupy bardzo bezpiecznych i przyjaznych zawodów.

Należy pamiętać, że sprawując opiekę nad seniorem, który z racji wieku jest w grupie ryzyka, naszym głównym zadaniem powinno być zabezpieczenie podopiecznego przed zakażeniem. Aby było to możliwe, opiekun musi również odpowiednio zabezpieczyć przed zakażeniem samego siebie. W tym celu ważne jest, by dysponować sprawdzoną wiedzą, stosować się do oficjalnych zaleceń, nie powielać mitów i podejmować racjonalne decyzje.

Polecamy także wiarygodne źródła informacji na temat bieżących okoliczności:
• strona Ministerstwa Zdrowia
• strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego (sanepidu)
• strona Polskiej Akademii Nauk

Konsultacja merytoryczna: Iwona Przybyło – doświadczona pielęgniarka, Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego w Akademii Opiekunów