Wyzwania opieki nad osobami z demencją

Jedną z konsekwencji wydłużenia się życia ludzkiego jest wzrost zachorowań na choroby otępienne. Obecnie, według danych WHO, liczbę chorych na różnego rodzaju otępienia szacuje się na 46,8 milionów na całym świecie. Naukowcy przewidują, że w 2030 roku liczba ta wzrośnie do 75,6 milionów. Natomiast już w 2050 roku mówić będziemy o 135,5 milionach osób dotkniętych demencją. Oznacza to, że liczba chorych na choroby otępienne w ciągu najbliższych 30 lat ulegnie potrojeniu. Wraz ze wzrostem zachorowań, rośnie również zapotrzebowanie na opiekę długoterminową i profesjonalnych opiekunów, którzy zapewnią pomoc i wsparcie osobom chorym.

To stawia przed nami wiele pytań, na które już dziś powinniśmy znać odpowiedzi. Jaka będzie opieka przyszłości? Co powinno być dla nas najważniejsze?

2016
47,5 mln
2030
75,6 mln
2050
135,5 mln

Dane do wykresu: Choroby otępienne – wg World Alzheimer
Europe 2016

Szkolenia i warsztaty Akademii Opiekunów

Każdy warsztat i szkolenie, jakie zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy, dla opiekunów zawodowych lub rodzinnych, przygotowujemy w oparciu o ich potrzeby. Nie tylko przekazujemy wiedzę, ale przede wszystkim odpowiadamy na ich pytania, rozwiewamy wątpliwości i zachęcamy do stosowania wielu praktycznych metod, które mogą ułatwić im sprawowanie codziennej opieki nad osobami z demencją. Spotkania z opiekunami są również dla nas niezwykle cennym doświadczeniem. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 50 szkoleń stacjonarnych, które łącznie trwały niemal 400 godzin i zgromadziły 700 uczestników.

50 szkoleń
i warsztatów
400 godzin
szkoleniowych
12 instytucji
współpracujących

Oferta warsztatów i szkoleń

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy opiekują się osobami starszymi. Wśród nich są m.in.:

 • Zawodowi Opiekunowie osób starszych;
 • Opiekunowie rodzinni;
 • Pracownicy socjalni;
 • Personel medyczny.

Warsztaty i szkolenia, które realizujemy, nie tylko wprowadzają uczestników w świat opieki, ale również uwrażliwiają na problemy osób żyjących z demencją i ich opiekunów. Uwzględniamy także rolę opiekunów, którym podpowiadamy jak zadbać o własną kondycję. Uczymy ich sposobów radzenia sobie z emocjami i stresem. Szkolenia dzielimy na część teoretyczną i warsztatową, by utrwalić wiedzę i wykorzystać ją w praktyczny sposób.

Chcesz zapytać o szkolenie lub zgłosić swoje uczestnictwo – skontaktuj się z nami przez formularz na górze strony.

Od kliku lat współpracujemy z ośrodkami, które dziennie lub całodobowo sprawują opiekę nad osobami z demencją. Dostrzegamy wśród personelu opiekuńczego i pielęgniarskiego dużą potrzebę aktualizowania posiadanej już wiedzy. Z radością obserwujemy, że metody i praktyki, które prezentujemy na warsztatach, stosowane są w codziennej pracy i przede wszystkim przynoszą zamierzone efekty. Pozytywnie wpływają nie tylko na pracę opiekunów, ale przede wszystkim poprawiają jakość życia podopiecznych.

Tematy szkoleń, które proponujemy pracownikom instytucji, to:

 • Demencja – czym jest? Jak zmienia chorego? Jakie stawia wyzwania przed opiekunem?
 • Zasady opieki nad osobami z demencją;
 • Sposoby radzenia sobie z zaburzeniami zachowania u podopiecznego z demencją;
 • Metody pracy i aktywizacji podopiecznych z demencją;
 • Komunikacja i porozumiewanie się z osobą z demencją;
 • Stres w zawodzie opiekuna – jak sobie radzić?

Jeśli opiekujesz się bliską osobą w podeszłym wieku, której kondycja psychofizyczna pogarsza się, przed Tobą ogromne wyzwania i trudne doświadczenia. Od Ciebie zależy jakość życia Twojego Podopiecznego. Brak wiedzy o schorzeniach, pielęgnacji, postępującej demencji, stanowi dla Ciebie ogromny stres i powoduje napięcie. Nurtuje Cię wiele pytań? Nie wiesz, gdzie szukać na nie odpowiedzi? Akademia Opiekunów powstała po to, aby ułatwić Ci trudną codzienność i pomóc Ci zmierzyć się z wyzwaniami.

Na naszych warsztatach dowiesz się:

 • Czym jest demencja i jak zmienia chorującego człowieka;
 • Jak prawidłowo opiekować się osobą z demencją;
 • Jak właściwie rozumieć komunikaty, które przekazuje chory;
 • Jak aktywizować chorego;
 • Jak zadbać o samego siebie i zredukować wpływ stresu, który wiąże się z rolą opiekuna.

Statystyki dotyczące starzejącego się społeczeństwa zmobilizowały do działania także sferę biznesową. Powstaje coraz więcej prywatnych ośrodków i domów opieki, których personel sprawuje profesjonalną, często 24-godzinną opiekę nad seniorami. Jeśli prowadzisz tego typu ośrodek i myślisz o rozwoju kompetencji Twojego personelu opiekuńczego, skontaktuj się z nami. W czasie krótkiego wywiadu zbierzemy Twoje oczekiwania, dotyczące tematyki takiego szkolenia lub warsztatu i stworzymy scenariusz szyty na miarę potrzeb Twojego zespołu opiekuńczego. Zapraszamy Cię do kontaktu!

Współpracują z nami

Małgorzata Dzienniak

Psycholog kliniczny i neuropsycholog. Jej głównym obszarem zainteresowań jest diagnostyka i terapia zespołów otępiennych. Praktyk, od 12 lat pracuje bezpośrednio z chorymi i ich opiekunami w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Łódzkim Towarzystwie Alzheimerowskim. Współautorka kilku zeszytów ćwiczeń funkcji poznawczych dla osób z zespołami otępiennymi.

Iwona Przybyło

Magister pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Dyplomowany terapeuta zajęciowy, coach i trener. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie kliniczne i pedagogiczne. W swojej pracy łączy wiedzę z doświadczeniem zawodowym. Od lat jest zaangażowana w edukację i podnoszenie kompetencji zawodowych opiekunów osób starszych, pielęgniarek i terapeutów zajęciowych.

Marlena Meyer

Pierwszy w Polsce trener w innowacyjnym amerykańskim programie edukacji w zakresie demencji „Positive Approach to Care™”. Gerontopedagog, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Gdańskiego, dyplomowany nauczyciel Montessori. Tworzy autorskie, dedykowane materiały dydaktyczne do terapii zajęciowej z seniorami na bazie "Montessori Method for Dementia".

Zapytaj o szkolenia

Czytaj dalej

Kto przetwarza dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest AED Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie (30-548, ul. Lwowska 1/LU 2). Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy administratora, podmioty przetwarzające dane w jego imieniu, podmioty współpracujące (w tym osoby zaangażowanie w organizację projektów Akademii Opiekunów).

Możesz skontaktować się z nami w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych pod adresem
e-mail: daneosobowe@akademiaopiekunow.pl.

W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, na potrzeby związane z Państwa uczestnictwem w projektach realizowanych przez Akademię Opiekunów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, choć niezbędne w celu otrzymywania przez Państwa informacji o kursach, szkoleniach i projektach Akademii. W każdej chwili przysługuje Państwu: dostęp do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możliwe jest również wycofanie zgody na przetwarzanie danych oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego. Dane są przechowywane przez czas subskrypcji, nie dłużej niż do dnia poinformowania administratora o wycofaniu zgody na przetwarzanie.

Czytaj dalej

Chcę otrzymywać informacje na temat projektów organizowanych przez Akademię Opiekunów na podany adres e-mail lub telefonicznie.

Proszę o kontakt To pole nie powinno być puste

Najbliższe warsztaty i szkolenia

Data szkolenia Tematyka Miejsce
24/04/2019 Zagadnienia prawne w opiece i pielęgnacji. Świadczenia dla osób wykonujących opiekę i pielęgnację. Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2 (Nowy Pawilon), zapisy pod numerem telefonu: 12 634 42 55 wew. 195
25/04/2019 Grupa Wsparcia Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2 (Nowy Pawilon), zapisy pod numerem telefonu: 12 634 42 55 wew. 195
08/05/2019 Blok psychologiczny (towarzyszenie w procesie umierania, pogarszającego się stanu zdrowia i narastającej niesprawności). Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie przy ul. Helclów 2 (Nowy Pawilon), zapisy pod numerem telefonu: 12 634 42 55 wew. 195