Program Certyfikacji

Obecnie nie istnieją oficjalne standardy warunkujące dobrą jakość opieki świadczonej przez opiekunów z krajów środkowoeuropejskich w Niemczech. Chcemy to zmienić i przez profesjonalizację świadczenia usług opieki domowej, podnieść rangę zawodu opiekuna i jednocześnie zagwarantować najwyższą jakość usług opiekuńczych.

Dlatego też we  współpracy z Institut für Qualität und Innovation in der häuslichen Versorgung stworzyliśmy program edukacyjny, dedykowany każdemu opiekunowi ATERIMA MED, który chce podnieść swoje kwalifikacje, a posiadaną wiedzę potwierdzić zdobyciem certyfikatu.

Zdobądź kwalifikacje opiekuna osoby starszej
w środowisku domowym

Podczas szkolenia e-learningowego, które obejmuje 80 godzin lekcji, opiekunowie i opiekunki poznają lepiej takie zagadnienia, jak:

  • Charakterystyka opieki nad seniorami wedle ich jednostek chorobowych, w tym choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, depresji, chorób układu krążenia i innych;
  • Aktywizacja osób starszych, w tym przede wszystkim seniorów zmagających się z chorobą otępienną;
  • Właściwa komunikacja z podopiecznym, jego rodziną, oraz pozostałym personelem;
  • Efektywne wykonywanie codziennych czynności, takich jak odżywianie, transfer oraz podstawowe zabiegi pielęgnacyjne;
  • Pierwsza pomoc i postępowanie w sytuacjach nagłych.

Na tych opiekunów, którzy ukończą kurs teoretyczny, czeka część praktyczna, na którą składa się łącznie 320 godzin pracy w środowisku domowym seniora. Podczas tej części kursu, istotnym jest podnoszenie jakości swojej pracy poprzez wdrażanie rozwiązań poznanych podczas części teoretycznej. Postępy należy notować w raporcie dotyczącym tego, jak efektywnie zastosowano poznane techniki dla poprawy poziomu opieki.

Ukończenie części praktycznej i pozytywne zweryfikowanie raportu ewaluacji skutkować będzie przyznaniem certyfikatu ukończenia kursu.

Logowanie do kursu certyfikacyjnego

Biorąc udział w programie zyskujesz

podniesienie kwalifikacji zawodowych - dyplom wykwalifikowanego opiekuna w środowisku domowym
dostęp do 11 modułów tematycznych i 80 godzin szkolenia
stały kontakt z doświadczonym trenerem
elastyczny, dostosowany do Twoich potrzeb tryb nauki za pomocą platformy e-learningowej

Zasady kwalifikacji do programu

Udział w programie jest bezpłatny i dedykowany wszystkim opiekunom i opiekunkom współpracującym z ATERIMA MED. Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu mogą skontaktować się z Akademią.

Kontakt:

Jeśli chcielibyście Państwo wziąć udział w tym kursie, prosimy o zgłoszenie się mailowe na adres: szkolenia@akademiaopiekunow.pl

W wypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny +12 347 64 94 lub mailowy szkolenia@akademiaopiekunow.pl