Nowy Rok rozpoczynamy od „Spotkań z opieką”

„Spotkania z opieką”, prowadzone od listopada 2018 roku przez Akademię Opiekunów, cieszyły się powodzeniem wśród opiekunów, dlatego też chcemy kontynuować je w 2019 roku. Serdecznie więc zapraszamy na nie wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy na temat opieki oraz pracą w Niemczech w charakterze opiekuna osób starszych.

W styczniu, w lutym i w marcu spotkamy się z opiekunami w Krakowie. Każdy, kto chciałby pogłębić swoją wiedzę na temat opieki nad osobami z starszymi, a także dowiedzieć się więcej na temat pracy w ATERIMA MED będzie mieć ku temu okazję.

Na spotkaniach poruszymy takie tematy jak: rehabilitacja osób starszych, pierwsza pomoc dla seniora, a także rozmawiać będziemy o psychologicznych aspektach starzenia się i o tym, jak radzić sobie w relacjach z osobą, która nie potrafi zaakceptować swojej starości i wynikających z niej niedołężności i chorób.

W 2019 roku spotkania poprowadzą m.in. psycholog, ratownik medyczny i fizjoterapeuta.
Uczestnicy, którzy wezmą w nich udział, mogą liczyć na:

  • certyfikat, potwierdzający udział w spotkaniu,
  • dużą porcję wiedzy przekazywanej w przystępnej formie,
  • zestaw materiałów szkoleniowych,
  • możliwość konsultacji z prowadzącymi i zadawania pytań,
  • poczęstunek.

Przewidujemy, że spotkania potrwają około 2-3 godzin.

Harmonogram spotkań:

8 stycznia (KRAKÓW, ul. Lwowska 1/LU 2)Starzenie się jako proces- psychologiczna sytuacja człowieka starego i starzejącego się, problemy starości oraz możliwe formy rehabilitacji psychicznej i wsparcia.
22 stycznia (KRAKÓW, ul. Lwowska 1/LU 2)Rehabilitacja seniora
5 lutego (KRAKÓW, ul. Lwowska 1/LU 2)Jak sobie radzić z wypaleniem w roli opiekuna osoby przewlekle chorej?
19 lutego (KRAKÓW, ul. Lwowska 1/LU 2)Pierwsza pomoc w opiece nad seniorem
5 marca (KRAKÓW, ul. Lwowska 1/LU 2)Jak zadbać o siebie, by lepiej pomagać innym? Stres i techniki relaksacyjne.
19 marca (KRAKÓW, ul. Lwowska 1/LU 2)Aktywizacja podopiecznego w chorobie demencyjnej? Niemożliwe? Możliwe!

Jak się zgłosić?

Chęć udziału można zgłaszać pod numerem tel. 12 347 64 94. UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.