Zapraszamy na warsztat – „Objawy gerontopsychiatryczne u seniorów z demencją”

Demencja u osób starszych często wiąże się z występowaniem objawów takich jak urojenia, agresja, stany lękowe, czy depresja. Wszystkie te symptomy są sporym wyzwaniem w codziennej opiece. Właśnie z myślą o opiekunach seniorów organizujemy warsztat, którego celem jest przekazanie praktycznych wskazówek i metod, które znacznie ułatwią codzienną opiekę nad osobami z demencją.

Warsztat „Prawidłowo rozumieć, skutecznie reagować – Objawy gerontopsychiatryczne u seniorów z demencją” odbędzie się 29 czerwca (piątek) w hotelu Q Plus przy ul. Wygranej 6 w Krakowie.

Ekspertem, który podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, jest dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann – doktor nauk humanistycznych, etyk, adiunkt w Zakładzie Klinicznych Form Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej oraz członek Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych. Prekursor metody Snoezelen w Polsce i autorka polskiej nazwy metody (Sala Doświadczania Świata). Autorka i współautorka wielu publikacji i artykułów naukowych.

Dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann od wielu lat współpracuje z organizacjami i placówkami opieki senioralnej w Polsce. Prowadzi szkolenia dotyczące m. in. aspektów etycznych w opiece, innowacyjnych metod pracy i komunikacji z seniorami demencyjnymi, a także zastosowania metody Snoezelen z różnymi grupami pacjentów.

Uczestnicy warsztatu będą mieli szansę dowiedzieć się więcej m.in. o:

  • rodzajach poszczególnych objawów gerontopsychiatrycznych oraz ich cechach charakterystycznych,
  • sposobach reagowania na te symptomy,
  • skutecznych strategiach opiekuńczych opracowanych przez Svena Linda.

Przybliżone zostaną też konkretne przykłady (case-study) sytuacji występujących podczas codziennej opieki oraz prawidłowe sposoby postępowania.

 

Udział w warsztacie jest płatny – wynosi 125 zł. Zapisy na warsztat są możliwe poprzez platformę Evenea, która jest dostępna pod adresem: www.warsztatakademiaopiekunow.evenea.pl.

Jeśli opłata za uczestnictwo będzie sfinansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. ze środków unijnych, rejestracja za pomocą serwisu Evenea, nie jest możliwa. W takiej sytuacji bardzo prosimy o kontakt z nami pod numerem tel. 12 347 64 88 lub  mailem: kontakt@akademiaopiekunow.pl.

Więcej informacji na temat warsztatu można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku. Serdecznie zapraszamy!