Za nami pierwszy cykl bezpłatnych warsztatów „Poradnia opiekunów rodzinnych u Helclów”

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie we współpracy z Akademią Opiekunów zakończyli właśnie pierwszy cykl warsztatów edukacyjnych w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa pn. „Poradnia opiekunów rodzinnych u Helclów”. W ciągu roku odbyło się 45 bezpłatnych otwartych spotkań – z ratownikiem medycznym, pielęgniarką, rehabilitantem, psychologiem i prawnikiem. Partnerem projektu była Akademia Opiekunów. Organizatorzy zapowiadają kontynuację.

Obecnie niemal 80% wszystkich opiekunów rodzinnych stanowią osoby z najbliższego otoczenia seniora. Często brakuje im jednak wsparcia instytucjonalnego oraz konkretnych informacji, które mogą pomoc w opiece nad starszą osobą. Warsztaty umożliwiły opiekującym się w domu osobami w podeszłym wieku zdobycie cennych umiejętności z zakresu pielęgnacji, pierwszej pomocy czy rozpoznawania objawów chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera.

Krakowianie wiedzą więcej o opiece

Swobodny i bezpłatny dla uczestników dostęp do specjalistów z różnych dziedzin, wsparcie merytoryczne ze strony Akademii Opiekunów oraz kompetencje DPS im. L. i A. Helclów w Krakowie pozwoliły nam stworzyć unikalną inicjatywę – mówi Tomasz Piłat, dyrektor Akademii Opiekunów. – Cały nasz cykl objął 45 spotkań, z czego 9 stanowiły grupy wsparcia. Były to spotkania uczestników warsztatów – szczególnie mieszkańców Dzielnicy I Stare Miasto, którzy otworzyli się i zaczęli swobodnie rozmawiać o swoich problemach nie tylko ze specjalistami, ale również między sobą. Grupa stałych uczestników wytworzyła się zupełnie naturalnie, w toku trwania naszego projektu, co nie tylko potwierdza, że nasza inicjatywa odpowiedziała na realne potrzeby, ale i zainspirowała do oddolnych działań samych uczestników, a to bardzo cieszy. 

Spotkania adresowane były przede wszystkim do mieszkańców Krakowa – Dzielnicy I Stare Miasto. Celem spotkań było umożliwienie kontaktu ze specjalistami i uzyskanie fachowej wiedzy w zakresie opieki nad seniorem. Ekspercką wiedzą służyli: pielęgniarki, ratownik medyczny, rehabilitantka, a także prawnik i psycholodzy.

Kontynuacja projektu w 2020

Pozytywne doświadczenie z realizacji warsztatów spowodowało opracowanie i poddanie pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa w edycji 2019 r. nowego projektu. Projekt pod nazwą „Opiekun domowy chorego – warsztaty u Helclów” zdobył w październikowym głosowaniu 793 głosy i został zatwierdzony do realizacji w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów.

Jego celem jest zorganizowanie potrzebnego wsparcia dla opiekunów rodzinnych (domowych) osób przewlekle chorych, w tym w podeszłym wieku. Uczestnicy będą mogli poznać aspekty organizacyjne systemu pomocy społecznej lub systemu organizacji ochrony zdrowia oraz uzyskać wiedzę z zakresu: udzielania pierwszej pomocy, opieki nad osobą leżącą (zmiana pieluch, przemywanie, zmiana pościeli, karmienie), umiejętności prowadzenia prostych zabiegów medycznych jak oklepywanie, opatrywanie ran itp., przebiegu chorób otępiennych, możliwego wsparcia i komunikacji z chorym. Wszystko to w ramach cyklu cotygodniowych, trzygodzinnych warsztatów (co środę, godziny od 16.00 do 19.00).

Zainteresowanych udziałem w kolejnych spotkaniach zapraszamy na naszą stronę www.akademiaopiekunow.pl oraz www.dpshelclow.pl, gdzie będą pojawiać się informacje o następnej edycji warsztatów.