Spotkania dla opiekunów rodzinnych

Przed nami kolejny miesiąc z cyklem spotkań w „Poradni opiekunów rodzinnych u Helclów”. Akademia Opiekunów wraz z Domem Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wspiera opiekunów rodzinnych, którzy na co dzień sprawują opiekę nad swoimi bliskimi.

W czerwcu, na spotkaniu teoretyczno praktycznym, będzie można m.in poznać ćwiczenia zmniejszające ryzyko upadku, które opiekun może wykonać samodzielnie ze starszą osobą. Na kolejnych spotkaniach omówimy sposoby zapobiegania odleżynom, opowiemy jak zachęcić osoby starsze do aktywności oraz podpowiemy jak uzyskać dofinansowanie z PFRON.

Spotkania odbywają się w środy o godzinie 16.00, w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, przy ul. Helclów 2.

Harmonogram spotkań w czerwcu 2019:

5 czerwca – Blok rehabilitacyjny

Zajęcia teoretyczno- praktyczne:
– ryzyko upadku u osoby starszej, możliwe konsekwencje upadku, przeciwdziałanie upadkom.
– najczęściej wykonywane testy funkcjonalne w geriatrii.
– ćwiczenia zmniejszające ryzyko upadku, które opiekun może wykonać samodzielnie ze starszą osobą.
– pionizacja i narzędzia pomocnicze (podnośniki, pionizatory- ćwiczenia)
– przybory pomocne starszej osobie przy chodzeniu: kule, laska, balkonik (sposób doboru, nauka chodu- ćwiczenia)
– wózek inwalidzki- prezentacja wózka klasycznego oraz elektrycznego.

12 czerwca – Pielęgnacja osób starszych

Zapobieganie głównym powikłaniom unieruchomienia – najważniejsze zasady opieki:
– zapobieganie odleżynom
– zapobieganie zakażeniom układu oddechowego, moczowego
– zapobieganie zaparciom
– zapobieganie chorobie zakrzepowo-zatorowej
– zapobieganie zanikom mięśniowym i przykurczom

19 czerwca – Opieka nad osobami z chorobami demencyjnymi

Opieka nad osobą z utrudnionym kontaktem:
– jak zachęcić osoby niesamodzielne do większej aktywności,
– co to jest „książka komunikacyjna” i jak się nią posługiwać,
– jak powinna wyglądać „rutyna komunikacyjna” z podopiecznym z chorobą Parkinsona,
– jak optymalizować kontakt z podopiecznym po udarze mózgu,
– jak skutecznie komunikować się z podopiecznym z demencją,
– jak skutecznie komunikować się z podopiecznymi z zaburzeniami słuchu i wzroku,
– jak skutecznie komunikować z podopiecznymi, którzy cierpią na halucynacje i wykazują zachowania agresywne.

26 czerwca – Zagadnienia prawne w opiece i pielęgnacji

Świadczenia dla osób wymagających opieki i pielęgnacji:
– usługi opiekuńcze z ośrodka pomocy społecznej,
– opieka pielęgniarska domu,
– ustalenie stopnia niepełnosprawności,
– zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny,
– zasiłki stałe i celowe,
– renta z tytułu niezdolności do pracy,
– sprzęt rehabilitacyjny i dofinansowanie z PFRON.

27 czerwca – Grupa Wsparcia

W ostatni czwartek miesiąca zapraszamy opiekunów do uczestnictwa w Grupie Wsparcia, w ramach której można uzyskać indywidualną pomoc, podzielić się doświadczeniami, a także nawiązać kontakt z osobami, które również sprawują opiekę.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 634 42 55 wew. 195.

Projekt realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2018
Realizatorem projektu jest Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie we współpracy z Akademią Opiekunów.