Alarmujemy: W Polsce brakuje opiekunów osób starszych. Będzie jeszcze gorzej

– Brak opiekunów utrudnia życie potrzebującym pomocy starszym osobom – mówi Tomasz Piłat, Dyrektor Akademii Opiekunów, w rozmowie z Polską Agencją Prasową. – Zwłaszcza, jeśli chodzi o osoby powyżej 75. roku życia. Z szacunków wynika, że wiele z nich już teraz nie może liczyć ani na rodzinnego opiekuna, ani na tego z pomocy instytucjonalnej – podkreśla.

W Polsce osób w podeszłym wieku przybywa z roku na rok, a według prognoz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2026 roku zacznie szybko rosnąć ilość osób w wieku powyżej 80 lat. Dziś w naszym kraju możemy mówić o około 2 milionach osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz potrzebujących opieki środowiskowej. Według szacunków MSRPiPS oraz GUS między rokiem 2026 a 2040 liczba osób w wieku ponad 80 lat ma się zwiększyć do około 3,4 mln.

Już dziś wiemy, że w naszym kraju brakuje około 20 tysięcy opiekunów osób starszych. Prognozy MSRPiPS nie pozostawiają więc złudzeń – problem ten będzie narastał.

– Mamy zjawisko podwójnego starzenia się społeczeństwa – wyjaśnia Tomasz Piłat w rozmowie z PAP. – Polega ono na tym, że nie tylko rośnie odsetek ludzi w wieku 80 lat i więcej w całym społeczeństwie, ale również – ze względu na to, że żyjemy coraz dłużej – w samej grupie osób w wieku 65 lat i więcej coraz większą część stanowią osoby powyżej 80. roku życia – wyjaśnia.

Rozmowa przeprowadzona przez PAP z Dyrektorem Akademii Opiekunów odbiła się szerokim echem w wielu mediach. Cytowana m.in. przez takie portale jak  gazetaprawna.pl, bussinesinsider.pl, polsatnews.pl, fakty.interia.pl pokazuje, jak istotnego tematu dotknęliśmy.

Dlatego też Tomasz Piłat podkreśla: – Musimy wspierać zarówno opiekunów zawodowych, gdyż to oni najczęściej zajmują się najtrudniejszymi przypadkami, ale także rodzinnych, bo często brakuje im wiedzy, jak troszczyć się o chorego seniora. Na przykład ważne jest, aby opiekun wiedział, jak przemieścić osobę podopieczną z łóżka na wózek w taki sposób, żeby nie obciążać kręgosłupa. Należy też edukować opiekunów w kwestii chorób neurodegeneracyjnych, a taką jest demencja.