Akademia Opiekunów wprowadza program certyfikacji

Akademia Opiekunów, wraz z Institut für Qualität und Innovation in der häuslichen Versorgung w Saarbrücken, wprowadziła unikalny program certyfikacji dla opiekunów osób starszych. 

Postępująca profesjonalizacja zawodu opiekuna osób starszych wiąże się z koniecznością uznania umiejętności i doświadczenia osób pracujących w tym zawodzie. Dlatego też Akademia Opiekunów podjęła współpracę z Institut für Qualität und Innovation in der häuslichen Versorgung w Saarbrücken, uznaną w branży organizacją, tworzącą programy edukacyjne dla opiekunów. Celem partnerstwa jest promocja oraz certyfikacja kursu szkoleniowego dla osób zatrudnionych w opiece nad seniorami.

Szkolenie dostępne jest na platformie Akademii Opiekunów, a już same jego rozpoczęcie zapewnia certyfikat uczestnictwa w kursie, który jest honorowany przez zagranicznych partnerów Akademii. Podczas szkolenia e-learningowego, które obejmuje 80 godzin lekcji, opiekunowie i opiekunki poznają lepiej takie zagadnienia, jak:

  • Charakterystyka opieki nad seniorami wedle ich jednostek chorobowych, w tym choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, depresji, chorób układu krążenia i innych;
  • Aktywizacja osób starszych, w tym przede wszystkim seniorów zmagających się z demencją;
  • Właściwa komunikacja z podopiecznym, jego rodziną, oraz pozostałym personelem;
  • Efektywne wykonywanie codziennych czynności, takich jak odżywianie, transfer oraz podstawowe zabiegi pielęgnacyjne;
  • Pierwsza pomoc i postępowanie w sytuacjach nagłych.

Na tych opiekunów, którzy ukończą kurs teoretyczny, czeka część praktyczna, na którą składa się łącznie 320 godzin pracy w środowisku domowym seniora. Podczas tej części kursu, istotnym jest podnoszenie jakości swojej pracy poprzez wdrażanie rozwiązań poznanych podczas części teoretycznej. Postępy należy notować w raporcie dotyczącym tego, jak efektywnie zastosowano poznane techniki dla poprawy poziomu opieki.

Ukończenie części praktycznej i pozytywne zweryfikowanie raportu ewaluacji skutkować będzie przyznaniem certyfikatu ukończenia kursu.

„Inwestując w innych, inwestujemy również w siebie. Program „Wykwalifikowany opiekun w środowisku domowym” został przygotowany z myślą o tych opiekunach, którzy chcieliby otaczać swoich podopiecznych jak najlepszą opieką, polepszając przy tym warunki własnej pracy” – mówi Tomasz Piłat z Akademii Opiekunów.

Jak dodaje dr Arne Petermann z Institut für Qualität und Innovation in der häuslichen Versorgung, jeden z autorów szkolenia: „Opracowaliśmy kurs wedle przejrzystej struktury, zawierającej zagadnienia teoretyczne, ćwiczenia interaktywne, a także testy podsumowujące. Mając na względzie komfort opiekunów, zależało nam, aby wiedza była podana z duchem czasu i w sposób angażujący. Cieszymy się, że nasz polski partner – Akademia Opiekunów, staje się liderem nowoczesnego kształcenia opiekunów osób starszych”.

Udział w programie jest bezpłatny i dedykowany wszystkim Opiekunom współpracującym z ATERIMA MED. Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu mogą skontaktować się z Akademią.

Program został tak przygotowany, aby każdy uczestnik mógł przyswajać wiedzę w tempie dostosowanym do jego możliwości czasowych. Już po otrzymaniu certyfikatu uczestnictwa, wartość opiekuna na rynku pracy rośnie, zwiększając szanse wyjazdu do podopiecznego, gdzie nauka może być kontynuowana przez Internet.

Każdy z uczestników będzie mógł skontaktować się z trenerem, który zawsze chętnie odpowie na wszelkie pytania, korzystając ze swojej szerokiej wiedzy teoretycznej i długoletniego doświadczenia. Na potrzeby kursu powołaliśmy również funkcję tutora, który śledzić będzie postępy w nauce poszczególnych opiekunów, otaczając opieką tych, którzy będą opiekowali się innymi.

Kurs dostępny jest na stronie https://platforma.akademiaopiekunow.pl/.

Institut für Qualität und Innovation in der häuslichen Versorgung gGmbH, działa przy wyższej szkole zawodowej w Saarbrücken: Berufsakademie für Gesundheits- und Sozialwesen Saarland. Celem instytutu jest popularyzacja opieki domowej dla osób starszych na terenie Niemiec, poprzez prowadzenie w tym zakresie stosownych badań i opracowywanie oferty edukacyjnej dla opiekunów osób starszych.

Przygotowany program edukacyjny „Wykwalifikowany opiekun w środowisku domowym” („Fachkraft für Betreuung in häuslicher Gemeinschaft”) jest realizowany zgodnie z wytycznymi GKV Spitzenverband odnośnie usług opiekuńczych zgodnie z  § 45c Abs. 3 und 3a SGB XI. Tym samym wyznacza on standardy w tym sektorze, mając potencjał do stania się podstawą przyszłego prawodawstwa w zakresie opieki nad seniorami.