Program 500+ dla emerytów – rozmowa z Tomaszem Piłatem w programie „Nowy dzień”

Rozmowa z Tomaszem Piłatem na temat pomocy dla osób starszych.